Ποιότητα νερού και μόλυνση. Κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου

01-3-2021

6 Μήνες

per person /
$

550

Home Courses

Ποιότητα νερού και μόλυνση. Κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου

Ποιότητα νερού και μόλυνση. Κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου

Teacher

Σπανός Θωμάς

Category

Κατεύθυνσης Νερό σε περίσσεια

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Η ρύπανση των υδάτων είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, ιδίως στις περιοχές με έντονη πληθυσμιακή πυκνότητα. Δεδομένου ότι οι ποσότητες των γλυκών υδάτων δεν μπορούν να αυξηθούν, είναι απαραίτητο να διατηρηθούν τα τρέχοντα ποσά σε υψηλή ποιότητα. Μέσα από αυτό το μάθημα, θα διδαχθούν θεωρητικά και εργαστηριακά οι μέθοδοι αξιολόγησης της ποιότητας του νερού. Επιπλέον, θα διδαχθούν τα τρέχοντα εθνικά και κοινοτικά πρότυπα και κριτήρια (βάσει της Οδηγίας της ΕΕ για το Νερό) για την ποιότητα του νερού όπως και γενικότερα οι πηγές ρύπανσης των γλυκών υδάτων.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

  • Κατανόηση των διαφόρων πηγών που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στα γλυκά ύδατα
  • Τα εθνικά και κοινοτικά πρότυπα και κριτήρια για την ποιότητα των υδάτων
  • Εργαστηριακή και επιτόπια εμπειρία σχετικά με τον τρόπο μέτρησης διαφορετικών παραμέτρων για την ποιότητα του νερού

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Διαδώσουν τη σημασία της διατήρησης της υψηλής ποιότητας των υδάτων και της μείωσης των ρύπων για την καλή διαβίωση των ανθρώπων
  • Μετρήσουν παραμέτρους ποιότητας νερού στο εργαστήριο και σε εξωτερικούς χώρους

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

  1. M. Vigil. Clean Water: An Introduction to Water Quality and Water Pollution Control. Oregon State University Press; 2 edition, pp. 192 (2003).
   

Our Main Teachers

Εφηρμοσμένη ενόργανη ανάλυση, εφηρμοσμένη χημεία- Ποιοτικός Έλεγχος ακι ανάλυση υδάτων. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου Φ/Α και Μ/Μ

Οργανική Χημεία. Επιπτώσεις των ρύπων στα ύδατα

Price : 550 $

Difficulty : Εξάμηνο Β'

Typology : Κατεύθυνση Νερο σε περίσσεια

Question