Μητκίδου Σοφία

Καθηγήτρια

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

Home Teachers

Μητκίδου Σοφία

ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Πτυχίο : Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) : “ Σύνθεση ο-κινοδιμεθανικών παραγώγων και μελέτη των αντιδράσεων τους με διενόφιλα και 1,3-δίπολα” 1991, Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, 3 έτη)

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οργανική Χημεία. Επιπτώσεις των ρύπων στα ύδατα

 

Any review founded
COURSE
PRICE

Ποιότητα νερού και μόλυνση. Κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου

$ 550

VIEW

Mail : mitkidou@teiemt.gr

Phone : 2510 462167

Location : Καβάλα

Contact Me