Home

Το νερό και η σημασία του

Το νερό και η σημασία του

Το Νερό είναι αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος φυσικός πόρος του πλανήτη. Αυτό είναι κάτι τοις πάσι γνωστό. Εκείνο όμως που πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν είναι ότι αποτελεί στην ουσία ανακυκλώσιμο πόρο και όχι ανανεώσιμο όπως πχ. είναι το ξύλο. Το ότι είναι ανακυκλώσιμο σημαίνει ότι στο κλειστό σύστημα πλανήτης γη- ατμόσφαιρα, η ποσότητα νερού και άρα και τα αποθέματά του παραμένουν ίδια αενάως. Συνεπώς, δεν μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια αύξησή τους. Σε αντίθεση όμως με αυτά, ο πληθυσμός της γης αυξάνεται συνεχώς από τους ιστορικούς χρόνους έως σήμερα και μάλιστα τις τελευταίες δύο εκατονταετίες με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Συνεπώς, έχουμε ένα ζεύγος, το ζεύγος «νερό-πληθυσμός γης», όπου στο πρώτο μέλος η τιμή παραμένει θεωρητικά σταθερή, ενώ στο δεύτερο η τιμή αυξάνεται αλματωδώς, δημιουργώντας μια μεγάλη ανισότητα στην συστοιχία προσφορά και ζήτηση. Από αυτή και μόνον την θεώρηση γίνεται αντιληπτό γιατί και σήμερα αλλά και στο μέλλον, ασχέτως κλιματικών μεταβολών και του πολυσυζητημένου φαινομένου «της κλιματικής αλλαγής», ο πόρος νερό θα είναι σε διαρκή και αυξανόμενη έλλειψη.

Τοιουτοτρόπως γίνεται εύκολα αντιληπτή η χρησιμότητα και αναγκαιότητα όχι μόνον του προσφερόμενου ΠΜΣ, αλλά και όλων των σε παγκόσμιο επίπεδο προσφερόμενων προγραμμάτων σχετικών με την επιστήμη του Νερού («Υδρολογία») και με την Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Είναι αναγκαίο και στην χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο οι εμπλεκόμενοι σε Τεχνοκρατικό, Πολιτικό και Κοινωνικό επίπεδο με θέματα νερού να προσλαμβάνουν την μέγιστη δυνατή εκπαίδευση με ότι πιο καινοτόμο υπάρχει στον χώρο. Μόνον με αυτόν τον τρόπο μπορεί στην συστοιχία προσφορά-ζήτηση νερού το πρώτο μέλος να «αυξάνεται» έστω και προσωρινά, επειδή θα βελτιώνονται οι μέθοδοι διαχείρισής νερού, απόληψής και αποταμίευσής του. Η ανωτέρω βελτίωση θα οφείλεται κυρίως στην επαρκή  γνώση που έχουν οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι, όπως βέβαια και στην πρόοδο της σχετικής με αυτό το αντικείμενο, τεχνολογίας.

Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αυτό θα προσφερθεί με την υποστήριξη της Εδρας UNESCO Con-E-Ect που  έχει απονεμηθεί και φιλοξενείται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, καθώς και την υποστήριξη της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Ο μεγάλος αυτός Διεθνής Οργανισμός σε συνεργασία με τον ΟΗΕ έχει εκπονήσει τον χάρτη των στόχων αειφόρας ανάπτυξης της Γης «Sustainable Development Goals», Agenda 2030, όπου κυρίαρχο λόγο σαυτόν διαδραματίζει όπως αναμενόταν το νερό, είτε ως προστατευόμενο αγαθό, είτε ως μέσο ανάπτυξης, είτε ως πόρος συνδεδεμένος με την διαβίωση και υγεία του ανθρώπου. Η UNESCO  πρώτη από όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς προσδιόρισε και προσέγγισε «ολιστικά» το νερό κάτι που ενέπνευσε και του δημιουργούς του ΠΜΣ αυτού. Συνεπώς, όλες οι βέλτιστες πρακτικές, τεχνικές οδηγίες και κώδικες, οι οποίοι αναπτύσσονται από τον ΟΗΕ και την UNESCO και αφορούν το νερό, μέσα από την  Έδρα Con-E-Ect και το Επιστημονικό της Προσωπικό το οποίο κατά ένα μεγάλο μέρος του συμμετέχει και ως Διδακτικό προσωπικό στο υπό ίδρυση ΠΜΣ, θα διαχέονται ως γνώση, πληροφορία και εφαρμοστέα πρακτική προς τους φοιτητές του ΠΜΣ, κάτι το οποίο θα είναι καινοφανές για ΠΜΣ σχετιζόμενο με τους Υδάτινους Πόρους στη χώρα μας και όχι μόνον. Φιλοδοξία είναι να προσφερθεί το ΠΜΣ αυτό από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στην Αγγλική γλώσσα, απευθυνόμενο σε φοιτητές ξένων χωρών.

Πιστεύουμε ότι οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό Έλληνες και ξένους πτυχιούχους  ΑΕΙ στην ολοκληρωμένη τους προσέγγιση, αντίληψη και κατανόηση του πολυτιμότερου αγαθού του πλανήτη μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καριέρα της, την οικονομία, την υγεία, την καλύτερη ανθρώπινη διαβίωση.

Διάρκεια 3 εξάμηνα

90 ECTS

Κόστος 2500€