Ξηρασία και βλάστηση

01-3-2021

6 Μήνες

per person /
$

550

Home Courses

Ξηρασία και βλάστηση

Ξηρασία και βλάστηση

Teacher

Ραυτογιάννης Ιωάννης

Category

Κατεύθυνσης Νερό σε έλλειψη

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Το μάθημα έχει ως στόχο την απόκτηση γνώσεων για την επίδραση της ξηρασίας στα φυτά και τους τρόπους διαχείρισης της βλάστησης σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

 • πρόσληψη και μεταφορά νερού στα φυτά
 • μέτρηση υδατικών σχέσεων στα φυτά
 • αντοχή και προσαρμογή των φυτών
 • συμπτώματα υδατικής καταπόνησης
 • επίδραση της ξηρασίας σε οικοσυστήματα
 • επιλογή και παραγωγή φυτών ανθεκτικών στην έλλειψη νερού
 • διαχείριση βλάστησης σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού
 • αποκατάσταση βλάστησης σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • κατανοούν τις επιπτώσεις της ξηρασίας στα φυτά και τα οικοσυστήματα
 • γνωρίζουν τεχνικές διαχείρισης της βλάστησης σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

 1. Bainbridge A. 2007. Guide for Desert and Dryland Restoration: New Hope for Arid Lands (The Science and Practice of Ecological Restoration Series). Island Press.
 2. Bredemeier M, Cohen S, Godbold DL, Lode E, Pichler V, Schleppi P. (eds). Forest Management and the Water Cycle. Ecological Studies, Vol. 212. Springer Dordrecht, Heidelberg-London-New York.
 3. Kirkham ΜΒ. 2005. Principles of Soil and Plant Water Relations. Academic Press.

Our Main Teachers

Δασοπροστασία. Επίδραση ξηρασίας στη βλάστηση και στα οικοσυστήματα. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Price : 550 $

Difficulty : Εξάμηνο Β'

Typology : Κατεύθυνση Νερό σε έλλειψη

Question