Το νερό ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

01-10-2018

6 Μήνες

per person /
$

Free

Home Courses

Το νερό ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

Το νερό ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

Teacher

Αποστολίδου Ελένη

Category

Επιλογής

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τη βιωσιμότητα των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή, οι αυξανόμενοι πληθυσμοί και οι περιορισμένοι πόροι ορυκτών καυσίμων σημαίνουν ότι πρέπει να βρεθούν και άλλες πιο βιώσιμες πηγές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξακολουθεί να αυξάνεται εκθετικά.  Όσον αφορά την ενεργειακή βιωσιμότητα, η ασφάλεια και η οικονομική προσιτότητα βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει δεσμευτικούς στόχους για το 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι απαιτείται ένας σημαντικός αριθμός ατόμων με υψηλή κατάρτιση στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο μάθημα διερευνά το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υδροηλεκτρική ενέργεια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ότι μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, μέσω του ίδιου μαθήματος πρόκειται να διδαχθούν νέες καινοτόμες μέθοδοι συλλογής νερού από αναξιοποίητες έως σήμερα πηγές του (όπως π.χ. η εξάτμιση νερού, συλλογή από δομημένες επιφάνειες κλπ).

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

  • Κατανόηση των ορισμών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οφέλη και τους περιορισμούς τους
  • Εκμάθηση των σημερινών μεγάλων υδροηλεκτρικών πόρων και των υδροηλεκτρικών τεχνολογιών
  • Κατανόηση των νέων καινοτομιών της υδροηλεκτρικής ενέργειας και άλλων πόρων που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Επιδείξουνε γνώσεις, θεμελιώδη κατανόηση και συνειδητοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Εφαρμόσουν σχέδια για τη χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας και άλλων φιλικών προς το περιβάλλον ανανεώσιμων πηγών

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

  1. S. Peake (ed.). Renewable Energy: Power for a Sustainable Future. OUP Oxford pp. 680 (2017).
  2. J. Bow. The Science of Hydro and Wave Energy (Science of Renewable Energy). Referencepoint Press pp. 80 (2018).

Our Main Teachers

Εφαρμοσμένη και Βιομηχανική Χημεία

Price : Free

Difficulty : Εξάμηνο Β'

Typology : Επιλογής

Question

Related Products

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες