Στατιστική Υδάτινων Πόρων

01-10-2018

6 Μήνες

per person /
$

Free

Home Courses

Στατιστική Υδάτινων Πόρων

Στατιστική Υδάτινων Πόρων

Teacher

Τσιφτσής Σπυρίδων

Category

Επιλογής

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Το μάθημα αυτό θα διδάξει το πώς να εφαρμόζονται στατιστικά στοιχεία για να εξάγονται βασικές πληροφορίες από ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων, το οποίο στην πλειονότητα του έχει σχέση με το νερό.  Μέσα από διαλέξεις παραδείγματα και πρακτικές ασκήσεις που αξιολογούν τα δεδομένα του νερού με την βοήθεια  στατιστικών προγραμμάτων λογισμικού, οι φοιτητές πρόκειται να  αναπτύξουν ειδικές στατιστικές μεθόδους εφαρμόζοντάς τες σε πεδία με επίκεντρο τα προβλήματα στη διαχείριση των υδάτων.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

  • Κατανόηση μεθόδων περιγραφής και σύνοψης μεγάλων βάσεων δεδομένων σχετικών με το νερό.
  • Γραμμικές παλινδρομήσεις, πολλαπλές παλινδρομήσεις, αναλύσεις συνδιακύμανσης
  • Επεξήγηση τρόπου χρήσης στατιστικού λογισμικού για την υλοποίηση στατιστικών αναλύσεων

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Ερμηνεύουν και να αναλύουν μεγάλες βάσεις δεδομένων σχετικών με τους υδατικούς πόρους
  • Να παρουσιάζουν τα συμπεράσματα από αναλύσεις όπως οι προηγούμενες στους υπεύθυνους χάραξης υδατικών πολιτικών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.
  • Να χρησιμοποιούν στατιστικό λογισμικό για την ανάλυση των βάσεων δεδομένων των υδατικών πόρων

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

  1. R. Helsel, R.M. Hirsch. Statistical Methods in Water Resources Techniques of Water Resources Investigations, Book 4, chapter A3. U.S. Geological Survey pp. 522 (2002).
  2. S. Qian. Environmental and Ecological Statistics with R, Second Edition. Chapman and Hall/CRC pp. 560 (2016).

Our Main Teachers

Τσιφτσής Σπυρίδων

Επίκουρος Καθηγητής
VIEW PROFILE

Δασική Βοτανική

Price : Free

Difficulty : Εξάμηνο Β'

Typology : Επιλογής

Question

Related Products

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες