Καζάνα Βασιλική

Καθηγήτρια

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

Home Teachers

Καζάνα Βασιλική

ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Πτυχίο: Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος,
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης..
  • Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών: Διαχείριση Φυσικών Πόρων”, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Σκοτία, Μ. Βρετανία.
  • Διδακτορικό: Ινστιτούτο Οικολογίας και Διαχείρισης Πόρων, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Σκοτία, Μ. Βρετανία
  • Μετα-διδακτορική έρευνα (postdoctoral fellowship), Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Οικοτεχνολογίας, Cranfield Institute of Technology, Cranfield, Αγγλία, Μ. Βρετανία.

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαχείριση και οικονομία φυσικών πόρων. Υδάτινοι Πόροι και Οικονομία.  Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων 

 

   

Any review founded
COURSE
PRICE

Νερό, Οικονομία, Νομοθεσία και Διακυβέρνηση

$ 550

VIEW

Mail : vkazana@teiemt.gr

Phone : 25210 60422

Location : Δράμα

Contact Me