Κλιματική αλλαγή, Λειψυδρία και Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

01-10-2020

6 Μήνες

per person /
$

Free

Home Courses

Κλιματική αλλαγή, Λειψυδρία και Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

Κλιματική αλλαγή, Λειψυδρία και Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

Teacher

Νάστος Παναγιώτης

Category

Κατεύθυνσης Νερό σε έλλειψη

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Η διαθεσιμότητα των γλυκών υδάτων, σε έναν μελλοντικό κόσμο επηρεασμένο από την κλιματική αλλαγή, πρόκειται να μεταβληθεί σημαντικά . Σε ορισμένες περιοχές, η διαθεσιμότητα νερού θα μειωθεί. σε άλλες θα αυξηθεί. Δεν είναι δυνατές ακριβείς προβλέψεις για την έκταση και την ακριβή θέση τέτοιων αλλαγών, επειδή βασίζονται σε κλιματικά μοντέλα, η ακρίβεια των οποίων είναι αβέβαιη. Ωστόσο, υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι πιθανές αλλαγές θα περιλαμβάνουν λιγότερη βροχή στη νότια Ευρώπη. Συνολικά, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλες τις περιοχές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εξάτμιση, ώστε ακόμη και σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις δεν μειώνονται, η διαθεσιμότητα νερού θα μειωθεί. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους. Η κατανόηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος θα βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα επιδεινωθεί η έλλειψη νερού στο μέλλον και πώς θα επηρεάσει την ανθρώπινη κοινωνία και την υγεία. Συνολικά, το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

  • Αύξηση της κατανόησης των κλιματικών αλλαγών από τους συμμετέχοντες και διερεύνηση πιθανών λύσεων
  • Κατανόηση και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει τον υδρολογικό κύκλο στην περιορισμένη περιοχή του νερού
  • Εκμάθηση διαχείρισης κινδύνου και αντιμετώπισης αβεβαιότητας λόγω των κλιματικών αλλαγών στους υδάτινους πόρους
  • Κατανόηση των μελλοντικών επιπτώσεων της λειψυδρίας λόγω κλιματικών αλλαγών
  • Κατανόηση των μελλοντικών υδάτινων πόρων για αποτελεσματικότερη διαχείριση, η οποία θα οδηγήσει σε βελτίωση τόσο την πρόσβαση στο νερό όσο και στη μείωση των κινδύνων από την αλλαγή του κλίματος

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Προσδιορίσουν τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους και τις ανθρώπινες κοινωνίες
  • Αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις υδρολογικές διαδικασίες και τους υδάτινους πόρους
  • Γνωρίζουν τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης για τους υδάτινους πόρους υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής
  • Συμπληρώσουν τα κενά μεταξύ των αποτελεσμάτων της έρευνας για το κλίμα και το νερό, και να μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις στους φορείς χάραξης πολιτικής και στους ενδιαφερόμενους

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

  1. Ludwig, P. Kabat, H. van Schaik, M. van der Valk (eds.). Climate Change Adaptation in the Water Sector. Routledge pp. 304 (2009)
  2. S. Peake, J. Smith. Climate Change: From science to sustainability. Oxford University Press, pp. 304 (2009)

Our Main Teachers

Φυσικός, Μετεωρολόγος, ειδικός σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής και Ατμοσφαιρικής Φυσικής

Price : Free

Difficulty : Εξάμηνο Β'

Typology : Κατεύθυνση Νερό σε έλλειψη

Question