Οικοϋδρολογία και Οικοσυστήματα

01-10-2018

6 Μήνες

per person /
$

Free

Home Courses

Οικοϋδρολογία και Οικοσυστήματα

Οικοϋδρολογία και Οικοσυστήματα

Teacher

Εμμανουλούδης Δημήτριος

Category

Κορμός

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της Οικοϋδρολογίας και των Οικοσυστηματικών Προσεγγίσεων. Η Οικοϋδρολογία συνδυάζει τη Βιολογία και τη Φυσική για να δείξει πώς μετακινείται το νερό μέσα από το έδαφος, φυτά και ατμόσφαιρα, και να εξηγήσει το ρόλο τους στον υδρολογικό κύκλο. Οι Οικοσυστημικές Προσεγγίσεις είναι προσέγγισεις περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναγνωρίζουν την πλήρη σειρά αλληλεπιδράσεων εντός ενός οικοσυστήματος -συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων- αντί να εξετάζουν μεμονωμένα θέματα, είδη ή υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Μέσα από αυτό το μάθημα οι μαθητές θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν και τις δύο αρχές για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης στα χερσαία οικοσυστήματα.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

 • Κατανόηση της έννοιας των προσεγγιστικών πρακτικών βασισμένων σε μελέτη οικοσυστημάτων
 • Απόκτηση εργαλείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τρόπος για να χειριστούν οι φοιτητές την οικοσυστημική προσέγγιση μιας περιοχής
 • Ανάπτυξη μιας διεπιστημονικής προοπτικής των οικοσυστημάτων μας, και δημιουργία μονοπατιών για την κατανόηση της αλληλεξάρτησης των επιστημονικών δομής
 • Εισαγωγή των φοιτητών στον τομέα της οικοϋδρολογίας μέσω στοχευμένων παραδειγμάτων από διάφορα οικοσυστήματα
 • Σύνθεση πρόσφατης βιβλιογραφίας, και επίδειξη ερευνητικής επάρκειας στην ανάλυση οικοϋδρολογικών συστημάτων
 • Καθορισμός κατωτάτων ορίων και στόχων που θα αντιπροσωπεύουν το επιθυμητό επίπεδο υγείας για το οικοσύστημα
 • Οικολογικοί δείκτες για την παρακολούθηση ή την παρακολούθηση της κατάστασης ενός οικοσυστήματος και την παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με την πρόοδο της διαχείρισης

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο τα οικοσυστήματα φιλοξενούν ή ανταποκρίνονται στις αλλαγές
 • Κατανοούν τη μεταβλητότητα των υδάτινων πόρων
 • Γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της ημι-άνυδρης οικοϋδρολογίας
 • Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν προσεγγίσεις με βάση τα οικοσυστήματα στις χερσαίες περιοχές
 • Παρακολουθούν προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα στις χερσαίες περιοχές

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

 1. D'Odorico, A. Porporato (Editors). Dryland Ecohydrology. Springer pp. 348 (2006)
 2. Layzer. Natural Experiments: Ecosystem-Based Management and the Environment. MIT Press. pp. 416 (2008)
 3. Eamus, T. Hatton, P. Cook, C. Colvin. Ecohydrology: Vegetation Function, Water and Resource Management. CSIRO Publishing pp. 360 (2006).
 4. Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends. Island Press, pp. 948 (2005)

Our Main Teachers

Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Price : Free

Difficulty : Εξάμηνο Α'

Typology : Κορμός

Question




Related Products

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες