Ιστορία του νερού στη Γη. Επιδράσεις και ανάγκες του ανθρώπου από την αρχαιότητα έως σήμερα

01-10-2018

6 Μήνες

per person /
$

Free

Home Courses

Ιστορία του νερού στη Γη. Επιδράσεις και ανάγκες του ανθρώπου από την αρχαιότητα έως σήμερα

Ιστορία του νερού στη Γη. Επιδράσεις και ανάγκες του ανθρώπου από την αρχαιότητα έως σήμερα

Teacher

Εμμανουλούδης Δημήτριος

Category

Επιλογής

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Αυτό το μάθημα "αγγίζει" διάφορους ακαδημαϊκούς κλάδους προκειμένου να εισαγάγει διάφορες πτυχές του πολιτισμού, της γεωπολιτικής και της ηθικής σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων. Από τη δημιουργία των πρώτων πολιτισμών μέχρι τα επιτεύματα του 21ου αιώνα, το νερό αποτελεί πηγή μύθων, πολιτικών, θρησκειών, συγκρούσεων, ηθικής, διατροφής, πολιτιστικών διαφορών, αλλά και διαπολιτισμικής συνεργασίας που οδηγεί στην επονομαζόμενη «σοφία νερού» (Water Wisdom).

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση διαφορετικών σημείων καμπής της ιστορικής, πολιτιστικής και πνευματικής εξέλιξης της ανθρωπότητας λόγω της διαχείρισης των υδάτων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δίνονται μεταξύ άλλων ο συμβολισμός, η ιερότητα, οι θρύλοι και τα γλωσσικά συστατικά που δημιουργούν την πολιτιστική ισχύ του νερού. Μελετώνται, επίσης, η έννοια της "υδροπολιτικής", δηλαδή η γεωπολιτική διάσταση της διαχείρισης των υδάτων, εξεταζόμενη με τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση των υδάτων επηρεάζει τις συγκρούσεις και τη συνεργασία, τη δημόσια υγεία ή τις γύρω περιοχές.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

 • Εξέταση περιπτωσιολογικών μελετών πραγματοποίησης εμπόλεμων συγκρούσεων εξαιτίας υδατικών διαφορών.
 • Κατανόηση επηρεασμού του νερού από τις πολιτισμικές διαφορές
 • Εξοικείωση με την ηθική δεοντολογία του νερού
 • Εξοικείωση με τις πολιτιστικές και διαπολιτισμικές διαστάσεις της χρήσης του νερού
 • Το νερό ως κοινωνικό και οικονομικό αγαθό
 • Ιστορικά στοιχεία συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Αστικοποίηση βασισμένη στο πλεόνασμα νερού

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Προωθήσουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία για το νερό
 • Συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με πολιτικές και πολεμικές συγκρούσεις εξαιτίας διαμοιρασμού υδάτων και της αντίστοιχης διαχείρισης τους.
 • Αναπτύξουν πρότυπα διαχείρισης του νερού και αποχέτευσης στην τουριστική ανάπτυξη

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

 1. David Groenfedt, Why Cultural Diversity Matters for Healthy Rivers, in Langscape, 4(1), 2015
 2. David Groenfeldt, When Good People Do Bad Things: Confronting Western Water Culture, in Anthropology News, January 2010.
 3. John M. Donahue, Barbara Rose Johnston, Water, Culture & Power : Local Struggles in a Global Context, Island Press, 1998
 4. Veronica Strang, Water : Nature and Culture, Reaktion Books, 2015
 5. Steven Mithen, Emily Black, Water, Life and Civilisation: Climate, Environment and Society in the Jordan Valley, Cambridge University Press, 2011
 6. Vuorinen H.S. (2007). Water and health in antiquity: Europe’s legacy. Environmental History of Water -Global view of community water supply and sanitation, P.S. Juuti, T. S. Katko and H. S. Vuorinen (eds.).  IWA Publishing, pp. 49–71.
 7. Vujica Yevjevich, Water and Civilization, Water International, 17, 1992

Our Main Teachers

Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Price : Free

Difficulty : Εξάμηνο Β'

Typology : Επιλογής

Question

Related Products

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες