Εμμανουλούδης Δημήτριος

Διευθυντής MSc                           Καθηγητής

MESSAGE ME

4

COURSES

0

RATING

Home Teachers

Εμμανουλούδης Δημήτριος

ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
  • Μεταδιδακτορική έρευνα, Universidad Politecuica de Madrid, ETSI, Montes, Espana

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

 

   

             
Any review founded
COURSE
PRICE

Ιστορία του νερού στη Γη. Επιδράσεις και ανάγκες του ανθρώπου από την αρχαιότητα έως σήμερα

$ 550

VIEW

Ανάλυση και Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου – Μοντέλα Πλημμύρας

$ 0

VIEW

Επιστήμη της Αειφορίας του Νερού – Τεχνικές Διατήρησής του

$ 0

VIEW

Νερό – Ενέργεια – Τροφή, ως ενιαίο σύμπλοκο

$ 550

VIEW

Mail : demmano@teikav.edu.gr

Phone : 2510 462125

Location : Καβάλα

Contact Me