Παπαδόπουλος Αντώνης

Αναπληρωτής Καθηγητής

MESSAGE ME

2

COURSES

0

RATING

Home Teachers

Παπαδόπουλος Αντώνης

ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δράμας, Παράρτημα Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας, με βαθμό ‘Λίαν Καλώς’ (7.50), (Mάρτιος 1994 – Σεπτέμβριος 1997).
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Μ.Sc.) - University of Wales Bangor, School of Agricultural and Forest Sciences, United Kingdom, (Σεπτέμβριος 1998 - Σεπτέμβριος 1999). (Με διάκριση – with distinction)
  • Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) - University of Wales Bangor, School of Agricultural and Forest Sciences, United Kingdom, (Nοέμβριος 1999 - Nοέμβριος 2001).

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Επιστήμη Τεχνολογία Ξύλου-Χημεία Ξύλου- Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

 

   

 
Any review founded
COURSE
PRICE

Πράσινες τεχνολογίες και εδαφοποτάμια οικομηχανική

$ 0

VIEW

Νερό – Ενέργεια – Τροφή, ως ενιαίο σύμπλοκο

$ 550

VIEW

Mail : antpap@teikav.edu.gr

Phone : 25210 60445

Location : Δράμα

Contact Me