Ζαϊμης Γεώργιος

Αναπ. Διευθυντής MSc Επίκουρος Καθηγητής

MESSAGE ME

2

COURSES

0

RATING

Home Teachers

Ζαϊμης Γεώργιος

ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Πτυχίο: Τμήμα Δασοπονίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας, Παράρτημα Δράμας. Ανοιξη, 1995.
  • B.S.: Department of Forestry, Iowa State University, 1997. Βαθμός Πτυχίου: 3,82 με άριστα το 4,00.
  • Μεταπτυχιακό: Department of Forestry. Iowa State University, 1999.
    Τίτλος διατριβής: Διάβρωση πρανών δίπλα σε διάφορες παρόχθιες χρήσεις γης και
    διαφόρους τύπους ποταμών του Bear Creek στη βόρειο κεντρική Iowa.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα: Department of Natural Resources Ecology and Management, Iowa State University, 2004. Τίτλος διατριβής: Χρήσεις γης και οι επιδράσεις της στη διάβρωση πρανών, με έμφαση σε διαφορά συστήματα βόσκησης, σε τρεις ευρύτερες περιοχές της Iowa.

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διευθέτηση ορεινών υδάτων/Διαχείριση παρόχθιων περιοχών/Γεωμορφολογία- Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών

 

   

Any review founded
COURSE
PRICE

Διαχείριση και Οικολογία των Παρόχθιων και Δελταϊκών Περιοχών

$ 550

VIEW

Υδρολογία και Διαχείριση Λεκανών Απορροής

$ 550

VIEW

Mail : zaimesg@teiemt.gr zaimesgeorge@gmail.com

Phone : 25210 60416

Location : Δράμα

Contact Me