Διαχείριση και Οικολογία των Παρόχθιων και Δελταϊκών Περιοχών

01-10-2018

6 Μήνες

per person /
$

Free

Home Courses

Διαχείριση και Οικολογία των Παρόχθιων και Δελταϊκών Περιοχών

Διαχείριση και Οικολογία των Παρόχθιων και Δελταϊκών Περιοχών

Teacher

Ζαϊμης Γεώργιος

Category

Κατεύθυνσης Νερό σε περίσσεια

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Οι παράκτιες περιοχές και τα δέλτα είναι μοναδικά ημι-υδάτινα οικοσυστήματα που προσφέρουν βασικές υπηρεσίες για την ευημερία των ανθρώπων. Αυτές οι υπηρεσίες οικοσυστήματος είναι γνωστές και έχουν χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια, αλλά αποτελούν και τον λόγο για ουσιαστική υποβάθμιση. Η αλλαγή του κλίματος αναμένεται επίσης να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στα εν λόγω οικοσυστήματα. Για να τα υποστηρίξουμε, απαιτούνται τεχνικές παρακολούθησης και καινοτόμες τεχνικές διαχείρισης. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η κατανόηση των μοναδικών χαρακτηριστικών τους. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στην εκμάθηση εύχρηστων εργαλείων και πρωτοκόλλων για την παρακολούθησή τους, καθώς και στις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης για την προώθηση της διατήρησής τους.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

 • Κατανόηση της μοναδικότητας των παράκτιων περιοχών και των δελτίων
 • Γνωστοποίηση των ανθρωπογενών και κλιματικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές
 • Εκπαίδευση σε εργαλεία και πρωτόκολλα για την παρακολούθηση των μοναδικών οικοσυστημάτων
 • Κατανόηση των τρεχουσών κοινοτικών και εθνικών οδηγιών, και της νομοθεσίας για την προστασία αυτών των οικοσυστημάτων
 • Μελέτη καλύτερων πρακτικών διαχείρισης για παράκτιες περιοχές και δέλτα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Διαδώσουν τη σημασία αυτών των οικοσυστημάτων στους φορείς χάραξης πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους φορείς
 • Αναπτύξουν βιώσιμα σχέδια διαχείρισης για τη χρήση των υπηρεσιών οικοσυστήματος των παράκτιων περιοχών και των δέλτα
 • Εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης για την προστασία και τη διατήρηση των παράκτιων περιοχών
 • Εφαρμόσουν εργαλεία και πρωτόκολλα για την αξιολόγηση των συνθηκών των παράκτιων περιοχών και των δελτίων

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

 1. National Research Council. Riparian Areas: Functions and Strategies for Management. National Academies Press. pp.444 (2002).
 2. R.J. Naiman, H. Décamps M.E. McClain. Riparia — Ecology, Conservation and Management of Streamside Communities. Elsevier Academic Press, pp. 448 (2005).
 3. F. Ahlhorn. Integrated Coastal Zone Management: Status, Challenges and Prospects. Springer Vieweg pp. 216. (2017).

Our Main Teachers

Ζαϊμης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
VIEW PROFILE

Διευθέτηση ορεινών υδάτων/Διαχείριση παρόχθιων περιοχών/Γεωμορφολογία- Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΛΙΟΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής
VIEW PROFILE

Βιολογία Άγριας Ζωής-Εκτροφία θυραμάτων- Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Price : Free

Difficulty : Εξάμηνο Β'

Typology : Κατεύθυνση Νερο σε περίσσεια

Question

Related Products

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες