Μάρης Φώτιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

MESSAGE ME

0

COURSES

0

RATING

Home Teachers

Μάρης Φώτιος

ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Πτυχιούχος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ημερομηνία κτήσης 10 Ιουλίου 1991, αριθμ. πιστ. 995, (Αποδεικτικό Α-1).
  • Διδάκτορας της Δασολογίας του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων, Δασοτεχνικά Έργα, Ταμίευση Νερού - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

 

   

Any review founded
Any courses assigned

Phone : 2541079888

Location : Κομοτηνή

Contact Me