Γιαλόγλου Κυριάκος

Εξωτερικός Συνεργάτης

MESSAGE ME

0

COURSES

0

RATING

Home Teachers

Γιαλόγλου Κυριάκος

Ο Κυριάκος Γιαλόγλου έχει 19 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε θέματα ΕΕ με επίκεντρο την πολιτική ενέργειας, μεταφορών, περιβάλλοντος και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα είναι Ειδικός Σύμβουλος στην έδρα  UNESCO Αειφορίας και Υδάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας καθώς και στο μεταπτυχιακό και ερευνητικό πρόγραμμα Διαχείρισης και Ανάλυσης Ανθρωπογενών και Τεχνολογικών Κρίσεων και Καταστροφών. Από το 2015 και μέχρι το 2018, ο Κυριάκος Γιαλόγλου ήταν Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υπεύθυνος για θέματα στρατηγικής και την πολιτική προώθησης του φυσικού αερίου στην Eurogas, τον κεντρικό φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και βιομηχανιών φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχε αναλάβει επίσης τον συντονισμό του διαλόγου μεταξύ της Eurogas και των ρωσικών εταιρειών αερίου (Gazprom, Naftogaz και αλλες). Επιπλέον ήταν εκπρόσωπος της Eurogas στην Πλατφόρμα για το Φυσικό Αέριο της Ένωσης για τη Μεσόγειο, μια πολιτική διαδικασία για την ανάπτυξη της περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου στην Μεσόγειο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Eurogas, ήταν επίσης αντιπρόσωπος της βιομηχανίας του φυσικού αερίου στις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στο Παρίσι (COP21) και στη Βόννη (COP23). Πριν από την Eurogas, εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Οκτώβριος 2007 - Φεβρουάριος 2015). Υπήρξε Υπεύθυνος Ομάδας για την ενέργεια και τους καταναλωτές στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών. Στην διάρκεια της θητείας του στην Κομισιόν, ο Κυριάκος Γιαλόγλου ήταν ο βασικός εμπειρογνώμονας για την ανάπτυξη ενεργειακής πολιτικής (νομοθεσίας και εργαλείων) με επίκεντρο τον καταναλωτή, με σκοπό την ενίσχυση συμμετοχής των καταναλωτών στις ανοικτές λιανικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Πριν την Κομισιόν, ήταν Σύμβουλος στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) και της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Αέριο (ERGEG) (τώρα ACER). Και οι δύο οργανισμοί παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεχνικές συμβουλές σχετικά με την ενεργειακή και άλλες παρεμφερείς νομοθεσίες (περιβάλλον, μεταφορές κτλ). Το έργο του επικεντρώθηκε στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, τις καταναλωτικές υποθέσεις και την ενεργειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Κυριάκος εργάστηκε για το CEER και το ERGEG από τον Σεπτέμβριο του 2005 έως τον Αύγουστο του 2007. Η καριέρα του ξεκίνησε στο Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (Centre for European Policy Studies, CEPS) με έδρα τις Βρυξέλλες ως Ερευνητικός Συνεργάτης υπεύθυνος για την ενεργειακή πολιτική. Στο CEPS επικεντρώθηκε σε βασικά ζητήματα για την πολιτική ενέργειας και περιβάλλοντος, όπως η ρύθμιση της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα περιβάλλον αγοράς. Ο Κυριάκος εργάστηκε  για τέσσερα χρόνια στο CEPS, από τον Σεπτέμβριο του 2001 έως τον Αύγουστο του 2005. Ο Κυριάκος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Warwick με πρώτο πτυχίο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από τα πανεπιστήμια του Ανατολικού Λονδίνου (Μ. Βρετανία) και της Λειψίας (Γερμανία). Μιλάει άπταιστα αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά και γαλλικά και η μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική.  
Any review founded
Any courses assigned

Contact Me