Τάκος Ιωάννης

Καθηγητής

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

Home Teachers

Τάκος Ιωάννης

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΤΥΧΙΟ: Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γεωτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, έτος 1979.
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Δασολογικής Σχολής

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οικολογία δασοπονικών ειδών- Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

 

   

Any review founded
COURSE
PRICE

Αστική Υδρολογία

$ 0

VIEW

Mail : itakos@teikav.edu.gr

Phone : 25210 60412

Web : https://www.researchgate.net/profile/I_Takos

Contact Me